Het nieuwe sportieve hart van Hilversum

29-11-2022

De komende jaren verandert het Arenapark in een sportieve en groene buurt. In dit gebied gaat sporten, werken, studeren en wonen gecombineerd worden. Zo wordt het Arenapark een levendige plek waar Hilversummers graag verblijven, bewegen en bedrijven zich willen vestigen.

Inwoners en ondernemers kunnen nu op de website ‘BouwenaanHilversum’ hun mening geven over de plannen voor dit nieuwe sportieve hart van Hilversum.

De gemeente maakt deze plannen voor het Arenapark samen met bedrijven, scholen, sportverenigingen en omwonenden. Op dit moment werkt de gemeente aan een concept Stedenbouwkundig Plan: een voorstel voor de inrichting van het gebied. In dat plan worden zes uitgangspunten beschreven: Sport en bewegen, Levendige gemengde buurt, Economische motor, Mobiliteit van de toekomst, Landschap voor mens en natuur en Circulair en duurzaam.

Arno Scheepers, projectwethouder Arenapark: “Dit gebied gaat de komende jaren veranderen in een prachtige, sportieve buurt. Straks is dit een unieke plek die bewegen, werken, wonen en studeren combineert. Met een groene, duurzame openbare ruimte die verbonden is met de omliggende natuur. Met kleinschalige voorzieningen, een goed functionerend station en een brede spooronderdoorgang met een goede ontsluiting naar het Laapersveld. Sport is dé rode draad, als nieuw DNA van het gebied!”

Beleef het Arenapark nu al

Wat gaat er hier in de toekomst gebeuren? Hoe komt het nieuwe Arenapark er mogelijk uit te zien? Dat laat de gemeente graag zien. Vanaf zaterdag 26 november kan iedereen het nieuwe Arenapark al beleven door het volgen van een route die is uitgezet langs zes informatiezuilen in het gebied. Op deze zuilen worden de zes uitgangspunten voor het Stedenbouwkundig plan toegelicht. Belangstellenden kunnen langs de route wandelen, fietsen of hardlopen op een zelf te bepalen moment. De informatiezuilen en de route blijven de komende drie maanden beschikbaar.

Op de goede weg met de plannen?

De gemeente wil weten of zij op de goede weg is met deze plannen en vraagt inwoners, ondernemers en andere betrokkenen een online vragenlijst in te vullen aan de hand van de zes uitgangspunten van het plan. De vragenlijst staat vanaf 26 november op bouwenaanhilversum.nl/arenapark. Invullen kan tot 11 december 2022. De opgehaalde informatie wordt meegenomen bij het opstellen van het concept Stedenbouwkundig Plan. Volgens de huidige planning wordt het Stedenbouwkundig Plan in het voorjaar van 2023 ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Voor meer informatie over de plannen kijk op: bouwenaanhilversum.nl/arenapark

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen