Stationsgebied Hilversum

Na jaren van planvorming, participatie en besluitvorming, gaat Hilversum invulling geven aan een langgekoesterde wens: de transformatie van het Stationsgebied tot een aantrekkelijk, dynamisch en groen gebied voor iedereen.

Op 15 september 2021 gingen alle seinen op groen. De gemeenteraad besloot positief over de financiën en kaders voor het plan dat de uitvoering van de vernieuwing van het Stationsgebied mogelijk maakt. De raming van de totale ontwikkeling bedraagt ongeveer € 56 miljoen. Als je over 10 jaar uit het station komt, stap je meteen het centrum in. De entree van Hilversum wordt een plek waar mensen zich welkom voelen. Waar het prettig reizen, wonen, werken en verblijven is. Een Stationsgebied met de uitstraling die past bij Hilversum Mediastad.

In 2021 begonnen al de eerste voorbereidende werkzaamheden. Na het raadsbesluit gaan we in volle vaart vooruit. De komende jaren is aan beide kanten van het spoor een enorme transformatie te zien en te beleven.

Wat is het Stationsgebied ?

Het Stationsgebied ligt in het centrum van Hilversum. Kort gezegd gaat het om het gebied tussen het spoor langs de Noorderweg, de Kleine Spoorbomen, de Schoolstraat, de Koninginneweg, de Stationsstraat en de Schapenkamp tot aan de kruising met de Prins Bernardstraat.

Hoe ziet het Stationsgebied er straks uit?

Levendig en écht Hilversums

Een render van het toekomstige stationsgebied

Op dit moment is de uitstraling van dit gebied nog kil met veel beton, maar dat gaat veranderen! De Hilversumse identiteit van groen, media en architectuur wordt zichtbaar in het nieuwe Stationsgebied Met het doortrekken van de kwaliteiten van het centrum tot aan het station wordt het gebied fraaier. Straten, lanen, pleinen en brinkjes vormen de kern van het nieuwe Stationsgebied. Er komt veel meer groen, water en levendigheid, wat het fijner maakt om hier te verblijven en doorheen te reizen. Meer groen en het toevoegen van water, zowel boven als onder de grond, dragen bij aan het beperken van de gevolgen van klimaatverandering.

De Kwekerij, die vorig jaar is geopend, is een voorproefje van het nieuwe Stationsgebied. Koffie of een biertje drinken, jeu de boules spelen: die sfeer willen we uiteindelijk in het Stationsgebied krijgen. In het gebied krijgen voetgangers en fietsers volop de ruimte via aantrekkelijke en veilige routes. Het Stationsgebied krijgt zo echt een eigen Hilversums gezicht. En anders dan nu, is het in de toekomst voor iedereen meteen duidelijk: ik ben in Hilversum Mediastad.

Wonen, werken en verblijven

Diverse locaties aan weerszijden van het Station bieden in de toekomst samen ruimte voor 600 tot 1000 extra woningen. Aan de centrumzijde is ruimte voor 325 woningen. Hiervan is 33% sociaal, 50% middelduur en 17% duur. Daarnaast is er ruimte voor in ieder geval 12.000 m² niet-woonfuncties, waaronder kantoren, creatieve bedrijven en in beperkte mate retail en horeca. Hilversum wil hier minstens één nieuw beeldbepalend rijksmonument laten verrijzen. 

De gemeente daagt de markt echter uit om energie neutrale of energie opwekkende gebouwen te bouwen. Na oplevering van de fietsenstalling onder het stationsplein in 2026 is er ruimte om ook de overige bouwwerkzaamheden in het gebied op te starten, Het gebied zal vooral mensen trekken die weinig van de auto en vooral van het openbaar vervoer gebruik maken.

Nieuwe fietsenstallingen

Een render van de nieuwe ingang van de fietsenstalling

In 2026 wordt naar verwachting de nieuwe fietsenstalling onder het Stationsplein opgeleverd met plek voor ruim 5.000 fietsen. Aan de Oostzijde van het station komen daar in de toekomst nog eens 2.000 fietsparkeerplekken bij.  Door alles opnieuw in te richten, kunnen mensen straks makkelijker hun weg vinden in het  Stationsgebied. Tot de nieuwe fietsenstallingen af zijn, kunnen fietsers gebruik maken van tijdelijke fietsenstallingen. Zie www.hilversum.nl/fietsparkeren.
We realiseren ons dat het verplaatsen van fietsenrekken even wennen is, maar vanwege de voorbereidende werkzaamheden is dit wél noodzakelijk. En we krijgen er iets heel moois voor terug: een aantrekkelijk, dynamisch, groen Stationsgebied. Mét mooie, nieuwe fietsenstallingen.

Groener busstation met elektrische bussen



Begin 2022 wordt een tijdelijk busstation aangelegd om ruimte te maken voor de aanleg van het nieuwe, groenere en duurzame busstation vanaf het tweede kwartaal van 2022.
Op het nieuwe busstation komt een zogenaamd middeneiland, waar de wachtende reizigers onder een overkapping comfortabel kunnen wachten op hun (HOV) bus. De regio Gooi- en Vechtstreek biedt met dit nieuwe busstation als eerste volledig elektrisch busvervoer aan. Hierdoor is de uitstoot van gassen en geluid vele malen minder dan in de huidige situatie. Het streven is om het nieuwe busstation te realiseren vóór de oplevering van de busbaan HOV in ’t Gooi eind 2022.

Station met twee voorkanten

Een vernieuwd Stationsgebied past perfect in het plaatje van het aantrekkelijke en goed bereikbare centrum waar Hilversum aan werkt. We verbeteren de aansluiting tussen het station en het centrum waardoor er meer eenheid ontstaat. Ook de verbinding tussen Hilversum Oost, het Stationsgebied en het centrum verbeteren we.
Het Stationsplein en het Oosterspoorplein worden allebei vernieuwd en de fietstunnel wordt aangepakt. We verbreden de ingangen van de tunnel en maken de tunnel transparanter waardoor deze straks aantrekkelijker en veiliger is. Met NS en ProRail wordt gewerkt aan de wens om de stationshal uit te breiden tot een aantrekkelijke, ruime entree van de stad. Het station krijgt door de aanpassingen twee voorkanten. Daarmee komt een belangrijke wens van de gemeente én van Hilversummers uit.

Betere verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid

Autoverkeer kan het Stationsgebied niet altijd goed bereiken. De wegen rond het station staan vaak vast, vooral op dagen dat er markt is. Dat zorgt niet alleen voor veel ergernis, maar ook voor ronkende motoren en uitlaatgassen van stilstaande auto’s. Om te zorgen dat het verkeer in de toekomst beter kan doorrijden, verleggen we vanaf eind 2025 de centrumring. Dit heeft ook als doel om het Marktplein en het centrum met elkaar te verbinden. Die eenheid is er nu niet vanwege het vele autoverkeer dat er tussendoor rijdt. Ook het gebied rond de Kleine Spoorbomen, de Koninginneweg en de Noorderweg krijgt een andere inrichting. Dit zorgt voor meer verkeersveiligheid.

Samen tot een plan komen

Het vernieuwen en opnieuw inrichten van het Stationsgebied is een groot, langlopend en ingewikkeld project met impact voor de omgeving in het hart van de stad. Er gaat bij de uitvoering van de diverse deelprojecten veel aandacht uit naar bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Met diverse stakeholders (partners, belangenorganisaties, bewoners, gebruikers en ondernemers) is en wordt regelmatig uitvoerig gesproken over de ontwikkelingen en de wensen en eisen van een ieder bij de ontwikkeling van het Stationsgebied.
Er zijn allerlei zaken om rekening mee te houden. Daarom is om te beginnen een stedenbouwkundig plan gemaakt, ‘De 7 Straatjes’. In dit plan staat hoe de omgeving eruit moet komen te zien. Waar komen de wegen, de fietspaden en de voetpaden? Wat is de beste plek voor het busstation? En waar moet de bebouwing komen? Voor dit plan heeft de gemeente uitgebreid overlegd met belangengroepen en betrokken partijen. Ook de inwoners van Hilversum op zijn op meerdere momenten betrokken bij de totstandkoming van de plannen. Zij konden hun ideeën delen en meepraten over de voorlopige plannen. De reacties van al deze mensen zijn meegenomen in het stedenbouwkundig plan dat op 29 mei 2019 is goedgekeurd door de gemeenteraad. Het uiteindelijke bestemmingsplan (de juridische vertaling van het stedenbouwkundig plan) en het beeldkwaliteitsplan zijn op 7 oktober 2020 door de gemeenteraad goedgekeurd.

Op 29 juni 2021 is de Uitvoeringsnota Stationsgebied Hilversum in het college vastgesteld en ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. In deze nota staan de doelen, ambities, kaders, planning tot 2030 voor de realisatie van het Stationsgebied. Op 15 september heeft de raad positief besloten en kan de uitvoering van de plannen van start. 

Planning Stationsgebied 2021-2030

Van 2021 tot 2024 worden er diverse sloop en grondwerkzaamheden uitgevoerd in het Stationsgebied. In 2022 wordt een nieuw busstation gerealiseerd. De tijdelijke inrichting van de nieuwe centrumring vindt plaats tussen 2023 en 2026. Van 2023 tot 2024 wordt gewerkt aan de Kleine Spoorbomen. Van 2023 tot 2029 wordt er op het Stationsplein nieuwbouw gerealiseerd. Tegelijkertijd start van 2023 tot 2026 de bouw van een nieuwe ondergrondse fietsenstalling. Vanaf 2026 moet er dan een autoluwe Stationsstraat zijn. Ook start vanaf 2026 de nieuwbouw op de Koninginneweg. Dit is in 2029 afgerond. Ten slotte vindt de definitieve verlegging van de centrumring plaats tussen 2029 en 2030.

Deze planning is in september 2021 opgesteld op basis van toenmalige inzichten. Door (onvoorziene) omstandigheden kan aanpassing nodig zijn.

Voorbereidende werkzaamheden

Vanwege de plannen voor de vernieuwing van het Stationsgebied vinden er allerlei voorbereidende werkzaamheden plaats. Zoals het verleggen van kabels en leidingen, het verplaatsen van fietsenrekken en de sloop van de GAK kelder. Zie voor meer info www.hilversum.nl/stationsgebied

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond het Stationsgebied? Geef u dan op voor de digitale nieuwsbrief Stationsgebied. Klik hier om u in te schrijven.

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.