Economische Perspectief 2040

Hilversum is een aantrekkelijke stad waar mensen wonen en werken. De gemeente wil graag dat er in Hilversum een goede balans is tussen wonen, werken en voorzieningen, zoals winkels, horeca, cultuur en evenementen.

Bedrijfsleven belangrijk voor de stad

Het bedrijfsleven is belangrijk voor zo’n balans. De bedrijven in Hilversum zorgen voor banen en daarmee inkomen, zowel voor onze inwoners als voor mensen uit de regio. Daarnaast doet het bedrijfsleven ook op veel andere manieren iets voor de stad. Bedrijven zorgen met evenementen voor levendigheid en ze bieden stage- en opleidingsplaatsen. Bovendien hebben veel bedrijven een belangrijke sociale functie als ontmoetingsplaats voor inwoners en in het betrekken van mensen in sociale netwerken. Daarnaast zetten ze zich in voor vraagstukken die belangrijk zijn voor de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan informatie bieden over en oplossingen vinden voor allerlei maatschappelijke vraagstukken, zoals leren leven in een wereld vol (digitale) media, de overgang naar andere energiebronnen en het verkeer en vervoer van de toekomst.

Onderzoek extern bureau

Voldoende werkgelegenheid en plek voor ondernemers zijn belangrijk om een aantrekkelijke stad te blijven. De afgelopen maanden heeft daarom een extern bureau, in overleg met ondernemersverenigingen en andere belanghebbenden, namens de gemeente onderzocht hoe het nu gaat met de economie in Hilversum en welke factoren de komende jaren van invloed zijn op de ontwikkeling van onze economie. Dit is samengevat in een Economisch Perspectief 2040. Op 23 maart heeft het college besloten dat dit perspectief kan dienen als bouwsteen voor de Omgevingsvisie. In april heeft de raad dit ook besloten.

Aanleiding Economisch Perspectief 2040

De aanleiding voor het opstellen van het Economisch Perspectief 2040 is de Omgevingsvisie 2040. Het Perspectief is een van de bouwstenen voor deze visie en geeft aanbevelingen en keuzes mee voor de verdere discussie in de Omgevingsvisie. Daarnaast wordt voorgesteld de aanbevelingen, die al op korte termijn gerealiseerd kunnen worden, al wel mee te nemen in de huidige planvorming. Bijvoorbeeld in de nog op te stellen Agenda Economie en Media 2022-2023 en in lopende en nieuwe projecten en initiatieven.

Ruimtegebrek en bereikbaarheid

Het Economisch Perspectief 2040 heeft een aantal belangrijke inzichten gegeven. Zo is onze werkgelegenheid kwetsbaar. Ruimtegebrek en bereikbaarheid hebben daarop een (negatieve) invloed. Hierdoor blijft de groei in banen, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, achter. Bedrijven die groeien vinden moeilijk een geschikte nieuwe locatie in Hilversum doordat het aanbod van ruimte beperkt is. Regelmatig verhuizen bedrijven daardoor naar buiten Hilversum om dit wel te kunnen realiseren.

Helder kader

De woningmarkt staat de laatste jaren onder druk, daardoor wordt steeds vaker gevraagd om werklocaties om te bouwen naar woonlocaties.  Dit heeft een negatief effect op de werkgelegenheid. Dat betekent dat de gemeente bij alle nieuwe plannen goed moet nadenken over de ruimteverdeling van wonen en werken. Een van de aanbevelingen uit het rapport is om hier duidelijke handvatten voor te maken, die het maken van keuzes eenvoudiger maakt.

Planning

Sinds november 2020 zijn we samen aan de slag om na te denken over het Economisch Perspectief van Hilversum. Op 23 maart heeft het college deze vastgesteld. Op 21 april heeft de gemeente gesproken over het Economisch Perspectief en besloten deze ook vast te stellen als bouwsteen voor de Omgevingsvisie.

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.